Royal sam

WEBSITE "ROYAL-SAM": DIGITALE HARTENKRANT NR 11
Created since: JUNE 26 2013
(DIGITALE HARTENKRANT NR 01 created on 23-JANUARI 2012 https://hartenkrant.jouwweb.nl/)

WEBSITE "ROYAL-SAM": DIGITALE HARTENKRANT NR 11


Op 27-07-2023

590 BEZOEKERS SINDS 26 JUN. 2013 

868 PAGEVIEWS SINDS 26 JUN. 2013 

 
 

 

+31(0)42233166

SAM = SUPER ART MOVENENT (GROTE KUNST BEWEGING)
HUMOR IS IN HET LEVEN ZO EN ZO VAN GROOT BELANG DE CABARETIER "TOON HERMANS" SPRAK UIT: EEN DAG NIET GELACHEN IS EEN DAG NIET GELEEFD EN MAX TAILLEUR SPRAK ZICH UIT MET DE ZIN: IK LACH OM NIET TE HOEVEN HUILEN. NIET VOOR NIETS VOERDEN MENSEN IN NEDERLAND ZELFS HET BEGRIP LACHTHERAPIE IN. HET BRENGT JE IN EEN ANDER BEGRIP VAN ZIJN. HOEWEL IK GEEN GRAAT FAN VAN ANDRE VAN DUIN BEN, MOET IK WEL REGELMATIG OM HEM LACHEN. EEN NEDERLANDER DIE JAREN LANG VOOR ANDRE VAN DUIN HAD GEWERKT, MAAKTE UITEINDELIJK EEN THEATERVOORSTELLING OVER HET LEVEN VAN MAX TAILLEUR

 

 

SAM = SUPER ART MOVENENT
HUMOR IS HIGHLY IMPORTANT IN LIFE AND SO THE CABARETIER "TOON HERMANS" SPEAKED OUT: A DAY DIDN'T HAVE A DAY NOT LIVE AND MAX TAILLEUR SPEAKED OUT WITH THE MEANING: I LAUGH TO DO NOT HAVE TO HAVE HOUSES. NOT FOR NOTHING, PEOPLE IN THE NETHERLANDS EVEN ENTERED THE CONCEPT OF LAUGHERAPY. IT TAKES YOU IN ANOTHER UNDERSTANDING OF BEING. HOWEVER I AM NOT A BONE FAN OF ANDRE VAN DUIN, I HAVE TO LAUGHT HIMLY ABOUT HIM. A DUTCH MAN  WHO WAS WORKING FOR YEARS FOR ANDRE VAN DUIN, FINALLY CREATED A THEATER PERFORMANCE ON THE LIFE OF MAX TAILLEUR

 

De naam SAM staat voor Super Art Movement. Symbool staat hierin de onlangs overleden Nederlandse humorist Max Tailleur van Joodse afkomst. In de 2e wereldoorlog heeft hij Nederland moeten ontvluchten in verband met de zeer grote terreur die er toen heerste. Alle joden, zigeuners en gehandicapten moesten immers dood vanuit een gestoorde gedachte?

Humor

Humor en een werkelijke zingeving van het bestaan, gaven Max Tailleur kracht om via de zogeheten SAM(PIE) en MOSIE tot een eigen verhaal te komen

 

Max Tailleur

 
Max Tailleur in 1962.
Moses (Max) Tailleur (Amsterdam, June 12, 1909 - Amstelveen, October 12, 1990) was a Jewish-Dutch humorist.
 
He specialized in Jewish humor and gained fame with his Sam-and-Moos jokes. He was born into a modest family in the Jewish quarter of Amsterdam.
His father, Hijman Tailleur, was a traveling salesman and manufacturer and his mother, Schoontje Erwteman, was a housewife.
As a schoolboy Max was already working on amusing others.
Serious relations as a traveling salesman and became a diamond cutter failure.
During the German occupation of the Netherlands succeeded in Tailleur to flee to Switzerland.
After the invasion of France, he went to England where he could join the Princess Irene Brigade. Where he rode for the military and later in the Netherlands.

He was writer for famous Dutch comedians like Snip and Snap.
 
On November 7, 1952 Tailleur Cabaret Doofpot began in a former pub on Rembrandt Square in Amsterdam, where he tapped his jokes to 1966 with great success.
For health reasons, he was at the end of the sixties stop,
but in 1971 he began the Gein Line (020 to 211,811), which one could call to hear a recording of the joke of the day.
His motto was:
I  laugh for deep reason that I don't want to cry
 

Mozes (Max) Tailleur (Amsterdam, 12 juni 1909 – Amstelveen, 12 oktober 1990) was een Joodse-Nederlandse humorist.

Hij specialiseerde zich in Joodse humor en verwierf roem met zijn Sam-en-Moos-moppen.

Hij werd geboren in een eenvoudig gezin in de Amsterdamse Jodenbuurt.

Zijn vader, Hijman Tailleur, was handelsreiziger en fabrikant en zijn moeder, Schoontje Erwteman, was huisvrouw.

Als schooljongen was Max al bezig met amuseren van anderen.

Serieuze betrekkingen als handelsreiziger en diamantslijper werden een mislukking.

Tijdens de Duitse bezetting van Nederland slaagde Tailleur er in om naar Zwitserland uit te wijken.

Na de invasie in Frankrijk ging hij naar Engeland waar hij zich bij de Prinses Irene Brigade kon aansluiten. Hij trad daar op voor de militairen en later terug in Nederland.

Hij werd tekstschrijver voor cabaretiers zoals Snip en Snap.

Op 7 november 1952 begon Tailleur het cabaret De Doofpot in een voormalig café aan het Rembrandtplein in Amsterdam, waar hij tot 1966 met veel succes zijn moppen tapte.

 

Om gezondheidsredenen moest hij tegen het eind van de jaren zestig stoppen,

maar in 1971 begon hij De Geinlijn (020-211811), die men kon bellen om een opname van de mop van de dag te horen.

 

Zijn lijfspreuk luidde:

Ik lach om niet te huilen.

Max Tailleur

Max Tailleur in 1962.
Moses (Max) Tailleur (Amsterdam, 12 juni 1909 - Amstelveen, 12 oktober 1990) was een Joods-Nederlandse humorist.

 

Hij specialiseerde zich in joodse humor en werd bekend met zijn grappen Sam-en-Moos.
Hij werd geboren in een bescheiden gezin in de Joodse wijk van Amsterdam.

 

Zijn vader, Hijman Tailleur, was een reizende verkoper en fabrikant en zijn moeder, Schoontje Erwteman, was een huisvrouw.

 

Als een schooljongen was Max al bezig met het amuseren van anderen.
Ernstige relaties als reizende verkoper en een mislukking van de diamantslijper.
Tijdens de Duitse bezetting van Nederland slaagde Tailleur erin om naar Zwitserland te vluchten.

 

Na de invasie van Frankrijk ging hij naar Engeland waar hij zich kon aansluiten bij de Princess Irene Brigade. Waar hij reed voor het leger en later in Nederland.

 

Hij was schrijver voor beroemde Nederlandse komieken zoals Snip en Snap.

 

Op 7 november 1952 begon Tailleur Cabaret Doofpot in een voormalig café aan het Rembrandtplein in Amsterdam, waar hij zijn grappen met groot succes tot 1966 tikte.

 

Om gezondheidsredenen was hij aan het einde van de jaren zestig gestopt,
maar in 1971 begon hij de Gein-lijn (020 tot 211.811), die men kon bellen om een ​​opname van de grap van de dag te horen.
Zijn motto was:


Ik lach om diepe reden dat ik niet wil huilen

 

Mozes (Max) Tailleur (Amsterdam, 12 juni 1909 - Amstelveen, 12 oktober 1990) was een Joodse-Nederlandse humorist.

Hij specialiseerde zich in Joodse humor en verwierf roem met zijn Sam-en-Moos-moppen.

Hij werd geboren in een eenvoudig gezin in de Amsterdamse Jodenbuurt.

Zijn vader, Hijman Tailleur, was huisvrouw, en hij was moeder, Schoontje Erwteman.

Als schooljongen was Max al bezig met amuseren van anderen.

Serieuze betrekkingen als handelsreiziger en diamantslijper werden een mislukking.

Tijdens de Duitse bezetting van Nederland slaagde Tailleur er in om naar Zwitserland uit te wijken.

Na de invasie in Frankrijk ging hij naar Engeland waar hij zich bij de Prinses Irene Brigade konewel. Hij trad daar op voor de militairen en later terug in Nederland.

Hij werd tekstschrijver voor cabaretiers zoals Snip en Snap.

Op 7 november 1952 begon Tailleur het cabaret De Doofpot in een voormalig café aan het Rembrandtplein in Amsterdam, waar hij tot 1966 met veel succes zijn moppen tapte.

 

 

 

Om gezondheidsredenen moest hij tegen het eind van de jaren zestig stoppen,

maar in 1971 begon hij De Geinlijn (020-211811), die mannen kon bellen om een ​​opname van de mop van de dag te horen.

 

Zijn lijfspreuk lipde:

Ik lach om niet te huilen.

KLEINE THEATERGESCHIEDENIS VAN HET CABARET

Welcome in Holland

 To introduce myself


My name is Hans and I gladly let you get acquainted with the Netherlands.

I know my country very well and I ve lived or worked in almost all parts of the Netherlands.

If you are interested in something special, I want a special program for you compose.

 

Often we think we express ourselves mainly through words. Nothing could be true in this way of thinking, just only 7% actually is told by words.

 


 

 

http://www.jouwweb.nl/upload/5/2/b/royal-sam/brit-zaszlo.large.jpg?0.6087523868773133?0.19398480374366045  Even voorstellenMijn naam is Hans en ik laat je graag kennis maken met Nederland.

Ik ken Nederland erg goed en heb in vrijwel in alle delen van Nederland gewoond en/of gewerkt.

Wanneer je ergens speciaal in geïnteresseerd bent, wil ik een speciaal programma voor je  samen stellen.

 

Vaak denken we ons voornamelijk uit te drukken door middel van woorden. Niets blijkt minder waar te zijn en slechts 7% zeggen wij feitelijk maar met woorden.